2

Συγκρότηση της ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ σωματείου, διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού ΕΛΤΑ Αθήνας και Ν. Αττικής

2 Απριλίου, 2022

Στο πλαίσιο ανασύστασης των πρωτοβαθμίων ΔΑΚΕ στο χώρο των ΕΛΤΑ, ένα εγχείρημα που, ήδη, έχει βρει μαζική και ουσιαστική ανταπόκριση από τους ταχυδρομικούς,...