Ανακοίνωση Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας & Ν.Αττικής

ελτα1

Συνάδελφισσες και Συναδέλφοι,
Σε μια περίοδο που οι δομές των ΕΛΤΑ δοκιμάζονται και αναζητούνται νέα μοντέλα που θα μπορέ-
σουν να εξασφαλίσουν βιωσιμότητα στον Οργανισμό μας, δυστυχώς σε κρίσιμες θέσεις υπηρετούν
άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις. Αδυνατούν να δουν το δάσος
των προβλημάτων και κοιτούν εμμονικά το δέντρο με το οποίο έχουν ταυτιστεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα της Α και Β διανομής. Ένα μοντέλο που δεν εφαρμόστηκε ποτέ ολοκλη-
ρωμένο. Ένας σχεδιασμός που έχει αποδειχθεί ότι έχει αποτύχει και εφαρμόζεται από προσωπική εμμονή μόνον σε
10 μονάδες της Αττικής. Παρά το ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν έχει νόημα.

Στην ίδια κατεύθυνση η λανθασμένη επιλογή για τα μηχανάκια της διανομής, όπου δεν αξιοποιήθηκε η διεθνής
εμπειρία, ούτε και η αντίστοιχη τάση των ξένων ταχυδρομείων. (Η Ιταλία κατέληξε σε τρίκυκλα ηλεκτροκίνητα με με-
γάλη δυνατότητα χωρητικότητας). Στα ΕΛΤΑ, έγινε η προμήθεια χωρίς να υπάρξει συνεργασία με τους ανθρώπους
που καθημερινά τα χρησιμοποιούν, δηλαδή τους διανομείς. Έτσι, κάποιος “αρμόδιος¨ από το γραφείο του, κατέληξε
σε μια επιλογή με κριτήρια που δεν έχουν σχέση με τα πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι μια επιλογή
η οποία αποδείχθηκε λανθασμένη με πολλά ζητήματα να έχουν ήδη προκύψει κατά τη χρήση των συγκεκριμένων δι-
κύκλων. Προβλήματα που κάνουν τη ζωή των διανομέων πιο δύσκολη αντί να βελτιώνουν τις εργασιακές μας
συνθήκες και να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος διανομής.

Συνάδελφισσες και Συναδέλφοι,
Την ίδια ώρα,
1) Γίνονται μια σειρά από ενέργειες που επιβαρύνουν το κλίμα στη διανομή. Με εμπαθείς συμπεριφορές
και αναχρονιστικές μεθόδους που τελικά έχουν ως αποτέλεσμα να πλήττεται το κύρος των ΕΛΤΑ.
2) Δεν καλύπτονται οι κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις ή μακροχρόνιες
ασθένειες.
3) Ποινικοποιείται η εργασία των ταχυδρόμων, όπου με μεγάλη ευκολία γίνεται καταλογισμός των χρη-
μάτων από ληστείες και φτάνουν τα θύματα να αντιμετωπίζονται παράλογα και παράνομα ως θύτες.
4) Εφαρμόζεται σκληρή τιμωρητική στάση απέναντι στους διανομείς ακόμα και για μια λάθος επίδοση,
την ώρα που επιλεκτικά, εσκεμένα ή όχι (ας απαντηθεί από τους αρμόδιους) παραγράφονται πειθαρχικά
λόγω υπέρβασης του χρόνου. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, γεγονός που δικαίως προκαλεί δυσφορία
στους συναδέλφους.
5) Στοχοποιείται ο συνδικαλισμός με σκοπό την αποδυνάμωση της φωνής των εργαζομένων με προφανείς
στοχεύσεις.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν το τέλμα στο οποίο θέλουν συνειδητά να οδηγήσουν τα ΕΛΤΑ.
Οι αναχρονιστικές αντιλήψεις δεν μπορούν να πάνε μπροστά το ταχυδρομείο.

Συνάδελφισσες και Συναδέλφοι,
Τώρα που απαιτείται συσπείρωση των δυνάμεων των ΕΛΤΑ, εκείνοι επιλέγουν τον διχασμό
προσφέροντας κάκιστες υπηρεσίες στον Οργανισμό μας και συμβάλλοντας συνειδητά στην υπο-
θήκευση του μέλλοντός του.

Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιες συμπεριφορές.
Για εμάς ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών, “εζυγίσθη” ,”εμετρήθη”
και “ευρέθη”, ελλιπής…

Όλες οι ενέργειες του, δείχνουν σε εμάς στοχοποίηση των ανθρώπων που είναι η βιτρίνα των
ΕΛΤΑ για την κοινωνία.

Άλλα υπόσχεται και άλλα πράττει οδηγώντας τα πράγματα στο απροχώρητο. Γι εμάς ο συγκεκρι-
μένος άνθρωπος είναι “persona non grata”, και σαν τέτοιο θα τον αντιμετωπίζουμε στο εξής…

Γι αυτό καλούμε τη Διοίκηση, να λάβει σοβαρά υπόψιν τις αποδεδειγμένα λανθασμένες επιλογές
και κινήσεις. Οι κρίσιμες ώρες για τα ΕΛΤΑ επιβάλουν να τεθεί ως προτεραιότητα το συλλογικό έναντι
του ατομικού. Να ενισχυθεί η αξιοκρατία και να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της διανομής.
Απορρίπτοντας τις προσωπικές εμμονές. Καταδικάζοντας στην πράξη τις ιδιοτελείς επιδιώξεις έναντι των
συλλογικών αναγκών. Οι ομόφωνες αποφάσεις του Σωματείου θα υλοποιηθούν στο ακέραιο.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος
OIKONOMOY IΩANNHΣ
O Γ. Γραμματέας
ΛΥΡΟΣ IΩANNHΣ

som. tax. anak. 11.2019 -2

(Visited 1 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS