Χαμηλότερη των στόχων η επίδοση αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ το 2018

eltala

Υστερούν σημαντικά τα ΕΛΤΑ στους στόχους της καθολικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας για το έτος 2018 που πραγματοποίησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) πέρυσι τα πήγαν καλύτερα σε σχέση με το 2017, αλλά υστερούν βάσει των δεικτών που έχουν τεθεί με τον νόμο 4053/2012.

Ειδικότερα, ο μέσος χρόνος επίδοσης μιας επιστολής α΄ προτεραιότητας εσωτερικού πέρυσι ανήλθε σε 1,40 ημέρες, αντί για 1,45 ημέρες που ήταν το 2017. Ωστόσο, οι δείκτες που επιτυγχάνουν τα ΕΛΤΑ υπολείπονται εκείνων που προβλέπουν ο σχετικός νόμος και η υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα, ενώ η νομοθεσία προβλέπει την παράδοση μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα (Η+1) του 87% των επιστολών εγχώριας αλληλογραφίας α΄ προτεραιότητας, τα ΕΛΤΑ το επιτυγχάνουν για το 74,7% της αλληλογραφίας (71,7% το 2017). Παράλληλα, ενώ θα πρέπει το 98% των εγχώριων επιστολών να παραδίδεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες (Η+3), τα ΕΛΤΑ το επιτυγχάνουν για το 95% των επιστολών.

Αντίστοιχα, για τη διεθνή αλληλογραφία α΄ προτεραιότητας, αυτή θα πρέπει να επιδίδεται στους παραλήπτες εντός τριών εργάσιμων ημερών (Η+3) σε ποσοστό 85% και εντός πέντε εργάσιμων ημερών (Η+5) σε ποσοστό 97%. Εντούτοις, τα ποσοστά που επιτυγχάνουν τα ΕΛΤΑ είναι σαφώς υποδεέστερα σε σχέση με την αλληλογραφία εσωτερικού. Για παράδειγμα, στη γειτονική Βουλγαρία, μόλις το 9,4% (αντί του 85%) της αλληλογραφίας παραδίδεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες και το 65,5% σε πέντε εργάσιμες ημέρες (αντί του 95%). Η συντριπτική πλειονότητα της διεθνούς αλληλογραφίας α΄ προτεραιότητας παραδίδεται σε περισσότερο από τρεις εργάσιμες ημέρες και σε λιγότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες. Ενίοτε ξεπερνούν και τις πέντε εργάσιμες ημέρες, όπως π.χ. συμβαίνει στη Βουλγαρία.

Ως α΄προτεραιότητας αλληλογραφία χαρακτηρίζονται οι επιστολές που αποστέλλονται ως «express». Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις έχουν αποδοθεί στα ΕΛΤΑ ως Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) και για τον λόγο αυτό λαμβάνει και σχετική επιδότηση από το ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΕΤΤ δεν μπορεί να περιορίσει το ύψος της επιδότησης και το μόνο που μπορεί να πράξει είναι να επιβάλει πρόστιμα για παραβίαση των όρων παροχής των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο.

Πάντως, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, τα ΕΛΤΑ βελτιώθηκαν σημαντικά το 2018, έναντι του 2017. Μένει ωστόσο να επιτευχθούν οι σχετικοί δείκτες. Επομένως, είτε θα αλλάξει ο ΦΠΚΥ είτε οι δείκτες επίτευξης του συγκεκριμένου έργου θα μεταβληθούν.

kathimerini.gr/

(Visited 429 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS