Στα 87 εκατ. η αρνητική καθαρή θέση των ΕΛΤΑ

ELTA13-1300×867

Αρνητική καθαρή θέση ύψους 87 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο τέλος του 2018 ο όμιλος ΕΛΤΑ. Παράλληλα οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2018 που γνωστοποιήθηκαν χθες, παρουσιάζουν εύγλωττα την εικονική πραγματικότητα που δημιουργούν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων στα οικονομικά τους μεγέθη. Με τις οικονομικές καταστάσεις του 2018, αναμορφώθηκαν επί τα χείρω τα αποτελέσματα του 2017.

Ειδικότερα, η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων επιβάρυνε τα αποτελέσματα του ομίλου ΕΛΤΑ για το 2017 κατά περίπου 97 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 50 εκατ. ευρώ αφορούν απομείωση της αξίας των ακινήτων του οργανισμού, ενώ τα υπόλοιπα 47 εκατ. ευρώ αυθαίρετες απαιτήσεις σχετικά με την αποζημίωση των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας. Η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων έγινε μετά την πρόσληψη ειδικού συμβούλου. Η τελευταία αποτίμηση των ακινήτων του οργανισμού είχε γίνει το… 2004 και οι ορκωτοί λογιστές πάντοτε στις οικονομικές καταστάσεις επεσήμαναν την ανάγκη επανεκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Αυτό έγινε φέτος, και από περίπου 156 εκατ. ευρώ που είχαν αποτιμηθεί τα ενσώματα πάγια του ομίλου για το τέλος του 2017, φέτος επανυπολογίσθηκαν στα 106 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι προηγούμενες διοικήσεις των ΕΛΤΑ όριζαν οι ίδιες τις απαιτήσεις για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας που παρέχει η εταιρεία, αγνοώντας τις αξιολογήσεις της ανεξάρτητης αρχής που βάσει νόμου υπολογίζει το κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Ετσι, η απαίτηση στον ισολογισμό οριζόταν στο ύψος που όριζε η διοίκηση των ΕΛΤΑ (253 εκατ. ευρώ) και όχι στο ύψος που ενέκρινε η ΕΕΤΤ (205 εκατ. ευρώ). Με τα παραπάνω, η καθαρή θέση του ομίλου εμφανιζόταν το 2017 θετική, ύψους 4,25 εκατ. ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αρνητική, ύψους 66 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της ίδιας χρονιάς αντί ζημίας 15,5 εκατ. ευρώ, προσδιορίζονται σε ζημίες 27,2 εκατ. ευρώ.

Για το 2018, τα αποτελέσματα του ομίλου ΕΛΤΑ σημείωσαν νέα επιδείνωση. Αν και τα έσοδα αυξήθηκαν –κυρίως λόγω της προσθήκης των εσόδων από την πώληση ενέργειας– η εταιρεία εμφάνισε λειτουργικές ζημίες ύψους 13,8 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους ύψους 16,8 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα ωστόσο διευρύνθηκαν και ανήλθαν σε 363,2 εκατ. ευρώ, έναντι 340,7 εκατ. ευρώ (πριν από την αναθεώρηση) και 323,2 εκατ. ευρώ (μετά την αναθεώρηση των μεγεθών). Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις πωλήσεις ενέργειας και εν μέρει στην αύξηση των εσόδων της EΛΤΑ Courier.

kathimerini.gr

(Visited 1 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS