Στάση εργασίας

taxydromos

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛ.ΤΑ. Αθήνας & Ν. Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται:

ΚΑΤΑ

Της Διοίκησης του οργανισμού με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 Όπως άριστα γνωρίζετε, έχει δρομολογηθεί η εφαρμογή του νέου σχεδίου διανομής: «Χ + 3», δηλαδή τρεις γεωγραφικοί χάρτες ανά ένα ταχυδρομικό διανομέα, γεγονός που παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό, την εξυπηρέτηση των πελατών και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων – μελών του σωματείου μας. Για το λόγο αυτό, σας δηλώνουμε ότι την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:00 π.μ. έως τις 01:00 μ.μ. για την πραγματοποίηση γενικής συνέλευσης του σωματείου μας, η οποία θα διεξαχθεί ανά μονάδα διανομής λόγω των έκτακτων συνθηκών που συνεπάγεται η πανδημία στη Χώρα μας, προκειμένου αυτό να αποφασίσει τις ενέργειές του ως προς τα ανωτέρω ζητήματα.

Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς όσους απευθύνεται και σε όσους κοινοποιείται, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του,

                     Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

 

                              ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(Visited 276 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS