Προειδοποίηση στην Διοίκηση

ελτα2

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ

ΠΑΣΗΣ       ΔΗΜΟΣΙΑΣ      ΑΡΧΗ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Μετ’ επιφυλάξεως  δικαιωμάτων

 

Του πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛ.Τ.Α. Αθήνας και Νομού Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αρ. 11-15 (α’ όροφος) και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΠΡΟΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού κύριο Γριβέα Πολυχρόνη και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Αθανασίου Ηλία.

***************

Ως καλώς γνωρίζετε, συνιστούμε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στα ΕΛ.Τ.Α. και ως σκοπό φέρει την προστασία των εργασιακών τους συμφερόντων, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη μας ανέρχονται περίπου σε 1.000 εργαζομένους.

 

Το τελευταίο διάστημα, με περισσή έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η Διοίκηση των ΕΛ.Τ.Α. επιχειρεί με μονομερείς ενέργειες να καταστρατηγήσει θεσπισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων και να επιβάλει μονομερώς βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας και αμοιβής τους. Μολονότι, επανειλημμένα το σωματείο μας έχει προσπαθήσει να έρθει σε συνεννόηση με τους Διοικούντες του ΝΠΙΔ, η Διοίκηση των ΕΛ.Τ.Α. επιδεικνύει αδιάφορη στάση, κωφεύοντας στις προτάσεις της εργατικής πλευράς.

Υπενθυμίζεται ότι η μία και μοναδική μεταξύ μας συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε προσφάτως, απέβη άκαρπη, εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσης του Γενικού Διευθυντή Ταχυδρομικών Λειτουργιών των ΕΛ.Τ.Α.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι ανοιχτά έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρία τους σε σχέση τόσο με τη μη σύννομη ανάθεση εκτέλεσης διανομής σε αστελέχωτους τομείς της υπηρεσίας, εκτός των δικών τους αρμοδιοτήτων.

Προς τούτο δε, και προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι:

 1. Οι εργαζόμενοι θα εκτελούν μόνο τον ανατεθέντα εις αυτούς τομέα και όχι οποιονδήποτε άλλο επιπλέον
 2. Σε κανέναν εργαζόμενο δεν θα χορηγείται άδεια αναψυχής (καλοκαιρινή άδεια) χωρίς να πραγματοποιείται η αντικατάστασή του για το διάστημα αυτό
 3. Πραγματοποίηση προσλήψεων στο άμεσο μέλλον για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αλλά και για τη χορήγηση των αδειών κατά το καλοκαίρι
 4. Καμία ανοχή σε τυχόν μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα της διανομής
 5. Καμία μεταστέγαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
 6. Επικύρωση ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. για διεξαγωγή 3ωρης στάσης εργασίας.

 

Επειδή η αδιάλλακτη στάση της Διοίκησης των ΕΛ.Τ.Α. είναι μη νόμιμη, καταχρηστική και ως σκοπό έχει την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Επειδή το σύνολο των εργαζομένων κατά τρόπο έντονο και προφανή διαμαρτύρεται για τη ως άνω στάση της Διοίκησής, σας έχει εκφράσει δε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του.

 1. Οι εργαζόμενοι θα εκτελούν μόνο τον ανατεθέντα εις αυτούς τομέα και όχι οποιονδήποτε άλλο επιπλέον
 2. Σε κανέναν εργαζόμενο δεν θα χορηγείται άδεια αναψυχής (καλοκαιρινή άδεια) χωρίς να πραγματοποιείται η αντικατάστασή του για το διάστημα αυτό
 3. Πραγματοποίηση προσλήψεων στο άμεσο μέλλον για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αλλά και για τη χορήγηση των αδειών κατά το καλοκαίρι
 4. Καμία ανοχή σε τυχόν μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα της διανομής
 5. Καμία μεταστέγαση χωρίς την ουσιαστική διαβούλευση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
 6. Επικύρωση ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. για διεξαγωγή 3ωρης στάσης εργασίας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την ανωτέρω παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά σας και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως απέχετε από οποιαδήποτε μονομερή βλαπτική για τα συμφέροντα των εργαζομένων ενέργεια, είτε με τη μορφή κοινοποίησης υπηρεσιακού σημειώματος είτε προφορικής ή γραπτής εντολής, άλλως

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και στην προάσπιση των συμφερόντων μας με κάθε νόμιμο τρόπο και ενώπιον των Δικαστηρίων.

 

Αντίκλητό μας ορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών  Δημήτριο Περπατάρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος, αρ. 51  τηλ. 210-3645656.

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς τον Πρόεδρο κο ΓΡΙΒΕΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ  και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ κο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑ προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

 

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α.  1,15 Ευρώ.

 

 

Αθήνα, 29-05-2019

Το εξωδίκως προσκαλόν δια του  Πληρεξουσίου Δικηγόρου του

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΣΟΛΩΝΟΣ 51- ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672

ΑΜ/ΔΣΑ:18443 – ΤΗΛ. 2103645656

E-mail: dp@perpataris.gr – FAX:2103645651

ΑΦΜ:043955025- ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

(Visited 1 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS