Συμβάσεις

 

2016 - Α. Κοινή Συμφωνία

2016 - Β. Κοινή Συμφωνία

2015 - Α. Κοινή Συμφωνία

2015 - Β. Κοινή Συμφωνία

2014 - Κοινή Συμφωνία

2009 - Κοινή Συμφωνία

2008 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

2006 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

2005 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

2003 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

2002 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Στελέχωση

2002 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Κωδικοποίηση ΓΚΠ

2001 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

2000 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1999 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1998 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Κανονισμός Μεταθετότητας

1998 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Στελέχωση

1997 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1996 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1995 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1994 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1993 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1991 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1990 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1989 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1988 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1987 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1986 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1985 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Μισθολόγιο

1984 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1983 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1982 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1981 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1980 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1979 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1978 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1977 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

1976 - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

(Visited 1.575 times, 1 visits today)