Εξώδικο του Σωματείου Ταχυδρόμων για το θέμα της διανομής

kd

Εξώδικο προς τη Διοίκηση επέδωσε σήμερα το Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛ.ΤΑ. Αθήνας & Ν. Αττικής για το έγκλημα που επιχειρείται στη διανομή. Το Σωματείο απαιτεί την ανάκληση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και στην παράλειψή της στο μέλλον εις βάρος συναδέλφων μας, οι οποίοι αρνούνται να παραλάβουν τους νέους χάρτες στην Αττική, όπου και εφαρμόζεται πιλοτικά η «απόπειρα αναδιοργάνωσης».

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ

ΠΑΣΗΣ       ΔΗΜΟΣΙΑΣ      ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Μετ’ επιφυλάξεως  δικαιωμάτων

Της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛ.ΤΑ. Αθήνας & Ν. Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 11 – 15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

                                                                ΚΑΤΑ                    

Της Διοίκησης του οργανισμού με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από:

  1. Κα Σταυράκη Ευφροσύνη (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ)
  2. Κο Ζαρολιάγκη Ιωάννη (Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ).

 

Όπως άριστα γνωρίζετε, κατά την 15η Ιανουαρίου 2018 εγκρίνατε κατά πλειοψηφία, αλλά χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Σωματείο μας, την εισήγηση «απόπειρα αναδιοργάνωσης» του Οργανισμού. Ήδη, με την από 19.01.2018 εξώδικη δήλωση σας επισημάναμε για πολλοστή φορά τις επιφυλάξεις και τις διαφωνίες μας επί του «σχεδίου» αυτού, δεδομένου ότι δεν αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου που να έχει προκύψει κατόπιν σοβαρής μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων και σαφών και επικαιροποιημένων στόχων, κατά τρόπο που τελικά να κατευθύνεται περισσότερο στην αποδιοργάνωση παρά στην αναδιοργάνωση του Οργανισμού. Με την ως άνω εξώδικη δήλωσή σας καλούσαμε να προβείτε στην απόσυρση του «σχεδίου» αυτού στις συγκεκριμένες μονάδες που είχαν λάβει ήδη εντολή, ενώ επιδεικνύοντας διάθεση συναινετικής επίλυσης της διαφοράς σας καλούσαμε σε διάλογο αναφορικά με τα θέματα διανομής. Σημειωτέον ότι η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρόμων» («Π.Ο.Σ.Τ.»), της οποίας τυγχάνουμε πρωτοβάθμιο μέλος εξέφρασε με την από 26.01.2018 εξώδικη δήλωση της την αποδοκιμασία της έναντι του «σχεδίου» αυτού προειδοποιώντας σας παράλληλα ότι οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή άλλο μέτρο εκφοβισμού και τρομοκράτησης κινηθεί εναντίον εργαζομένων που αρνούνται την παραλαβή των χαρτών θα προσκρούσει στην νόμιμη και οργανωμένη συνδικαλιστική δράση της Ομοσπονδίας δεδομένου ότι η μη παραλαβή των νέων χαρτών τυγχάνει απόφαση όχι μόνο του επιχειρησιακού μας σωματείου, αλλά και της Ομοσπονδίας.

Εν τούτοις, παρά τη συντονισμένη αποδοκιμασία του ως άνω «σχεδίου» από το Σωματείο και την Ομοσπονδία μας και κυρίως παρά την ομόθυμη στάση των εργαζομένων στις μονάδες διανομής της Αττικής, όπου και επιχειρείτε να εφαρμόσετε πιλοτικά το πρόγραμμα, εσείς αντί να αναθεωρήσετε την επιλογή σας αυτή, αποφασίσατε να κινήσετε πειθαρχικές διαδικασίες που στρέφονται εναντίον του συνόλου των εργαζομένων στις πέντε μονάδες διανομής στην Αττική. Οι εν λόγω κλήσεις σε απολογία όχι μόνο στερούνται παντελώς νομιμότητας, αλλά πλεονάζουν σε αντεκδικητικό και αντιδημοκρατικό περιεχόμενο. Διαστρεβλώνουν, δε, κάθε έννοια Υπηρεσιακής νομιμότητας, αφού δεν τελούν στο πλαίσιο της σύμφωνης με το νόμο χρηστής και καλόπιστης άσκησης του διευθυντικού σας δικαιώματος, αλλά κείνται προφανώς εκτός των ορίων αυτού, στοχεύουν δε συνάμα στην παρεμπόδιση της νόμιμης συνδικαλιστικής μας δράσης. Τούτο, δε, ενώ της ομόθυμης στάσης των εργαζομένων – μελών μας είχαν προηγηθεί οι ως άνω εξώδικες διαμαρτυρίες ημών και της Ομοσπονδίας μας με τις οποίες όχι μόνο εκφράσαμε την εύλογη αποδοκιμασία μας έναντι του ως άνω «σχεδίου», αλλά και σας γνωστοποιήσαμε την ειλημμένη απόφαση των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων, οι εργαζόμενοι – μέλη μας να μην παραλαμβάνουν τους νέους χάρτες αναλαμβάνοντας μάλιστα τη συνδικαλιστική ευθύνη γι’ αυτό και καλώντας σας παράλληλα σε διαβουλεύσεις προς το σκοπό συναινετικής επίλυσης του ζητήματος και αποκατάστασης της εργασιακής ειρήνης.

Με την παρούσα καταγγέλλουμε και αποκρούουμε στο σύνολό της την πρωτοφανή αυτή άσκηση ομαδικών πειθαρχικών διώξεων στο σύνολο των συναδέλφων μας στην Αττική, που στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του συνδικαλιστικού τους δικαιώματος, αρνούνται να παραλάβουν τους νέους χάρτες και να συμπράξουν στην απόπειρα εφαρμογής του «σχεδίου» σας, που κατατείνει όχι στην αναδιοργάνωση, αλλά στην αποδιοργάνωση του Οργανισμού απειλώντας ευθέως την ίδια του τη βιωσιμότητα. Καταγγέλλουμε ακόμη την απειλή επιβολής πειθαρχικών ποινών στους συναδέλφους μας για το λόγο ότι ομόθυμα και συντονισμένα αρνήθηκαν να παραλάβουν τις κλήσεις τους σε απολογία. Η πειθαρχική αυτή διαδικασία που μεθοδεύετε, συνιστά μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια απειλής και τρομοκράτησης των συναδέλφων μας που υπό τη σκέπη της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης του επιχειρησιακού σωματείου και της Ομοσπονδίας ασκούν σύννομα το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παράνομη και καταχρηστική αυτή συμπεριφορά σας προσκρούει ευθέως στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα σε αυτήν του Ν. 1264/1982 σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η παρακώλυση νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης.

Επειδή η απόπειρα εφαρμογής του εν λόγω «σχεδίου» αποτελεί μη σύννομη ενέργεια, αφού αντιστρατεύεται αφενός μεν την εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία του Οργανισμού αφετέρου δε τα εργασιακά συμφέροντα των μελών μας.

Επειδή το ως άνω «σχέδιο» και το Νέο Μοντέλο Διανομής που εισάγει στερούνται παντελώς νομιμότητας, αφού δεν αποτελούν προϊόν προηγούμενης διαβούλευσης με το Σωματείο μας.

Επειδή η απόφασή σας αυτή κάθε άλλο παρά συνιστά αναδιοργάνωση του Οργανισμού, δεδομένου ότι κατατείνει στην πλήρη απαξίωση του κοινωνικού αγαθού της διανομής.

Επειδή η ενορχηστρωμένη και καλά μεθοδευμένη προσπάθεια άσκησης ομαδικών πειθαρχικών διώξεων στο σύνολο των εργαζομένων του Οργανισμού προσκρούει στο νόμο και αντιστρατεύεται κάθε έννοια υπηρεσιακής νομιμότητας.

Επειδή οι ως άνω πειθαρχικές διαδικασίες ισοδυναμούν με παρακώλυση νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης δεδομένου ότι η άρνηση παραλαβής των χαρτών ασκείται στο πλαίσιο προηγούμενων αποφάσεων του επιχειρησιακού μας σωματείου και της Ομοσπονδίας μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

                                                      ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ           

Όπως προβείτε πάραυτα στην ανάκληση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και στην παράλειψή της στο μέλλον εις βάρος συναδέλφων μας, οι οποίοι αρνούνται να παραλάβουν τους νέους χάρτες στην Αττική, όπου και εφαρμόζεται πιλοτικά η «απόπειρα αναδιοργάνωσης».

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ

 

Όπως  ανακαλέσετε πάραυτα την από 15.01.2018 απόφασή σας περί «νέου τρόπου διανομής» έως ότου πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με το επιχειρησιακό μας σωματείο για τα θέματα διανομής με τη νέα διοίκηση του Σωματείου μας, όπως αυτή θα έχει προκύψει κατά τις αρχαιρεσίες του.

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από 1. Κα Σταυράκη Ευφροσύνη (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ και 2. Κο Ζαρολιάγκη Ιωάννη (Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ). προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

 

          Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

 

(Visited 504 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS