Η Διοίκηση της ΔΑΚΕ ΕΛΤΑ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Αν. Γενικός Γραμματέας

Ταμίας

Υπ. Οργανωτικού

Υπ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη