ΔΑΚΕ ΕΛΤΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

elta1

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο ΕΛΤΑ είναι µια επιχείρηση έντασης εργασίας.
Μια επιχείρηση δηλαδή που η βιωσιµότητα και η ανάπτυξή της στηρίζεται, εκτός των άλλων παραγόντων και στην αυταπάρνηση και το φιλότιµο των εργαζόµενών της.
Οτιδήποτε σχετίζεται µε µεροληπτικές συµπεριφορές, µε αψυχολόγητες πολιτικές όσον αφορά το προσωπικό, καθώς επίσης και µε διώξεις που έχουν ως γενεσιουργό αιτία την σκοπιµότητα και την εµπάθεια, µόνο δεινά έχει να προσθέσει στις γνωστές σε όλους δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο Οργανισµός.

Είναι λοιπόν σηµαντική παράµετρος η διαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού, γιαυτό και ο ΕΛΤΑ διαθέτει για το σκοπό αυτό Γενική ∆ιεύθυνση.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
∆υστυχώς, καθηµερινά διαπιστώνουµε ότι κάποιοι αντί να εργάζονται για το κοινό καλό, για να κάνουν
ευκολότερο τον επαγγελµατικό βίο του κάθε συναδέλφου, στοχοποιούν στη βάση ανυπόστατων αιτιάσεων πολλούς άξιους συναδέλφους, έχοντας ως κίνητρο όπως ξεκάθαρα φαίνεται την συνδικαλιστική τους
ένταξη.
Καταγγέλλουµε πως υπάρχει οργανωµένη προσπάθεια από κάποιους, που επιδιώκει να δολοφονούνται
χαρακτήρες.
Κάποιους που εκµεταλλεύονται την «προθυµία» ή την ανεπάρκεια, ειλικρινά δεν γνωρίζουµε, κάποιου
Γενικού ∆ιευθυντή.
Εµφανώς υποκινούµενοι, ανυπόστατοι έγγραφοι ισχυρισµοί, παραπέµπονται από αυτόν στη ∆ιεύθυνση
Επιθεώρησης και ανυποψίαστοι συνάδελφοι, κάποιοι δε εξ αυτών συνδικαλιστές καλούνται να αποδείξουν, ότι «δεν είναι ελέφαντες».
Όσοι καταγγέλλουν «βολικά» ψέµατα αναβαθµίζονται και τα θύµατά τους περιθωριοποιούνται.
Αυταπόδεικτα πειθαρχικά αδικήµατα όπως, υπέρβαση ιεραρχίας κ.α. δεν τιµωρούνται, γιατί όπως δηλώνει δεξιά και αριστερά ο εν λόγω Γενικός ∆ιευθυντής (όταν δεν θέλει), «δεν ασχολείται µε υπηρεσιακά
θέµατα».

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
∆εν µπορεί να γίνεται ανεκτό να υπάρχει συνδικαλιστικοϋπηρεσιακός µηχανισµός που να βάλλει
κατά Ταχυδροµικών –κυρίως ∆ΑΚΙΤΩΝ- και κανενός να µην « ιδρώνει το αυτί».
Μηχανισµός, που απαρτίζεται και από ανεπαρκή υπηρεσιακά στελέχη που διαχειρίζονται µε ανάθεση ∆ιευθύνσεις ή και υπηρεσιακές λειτουργίες σε Στάθµη Τοµέα.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η ∆ΑΚΕ – ΕΛΤΑ θα ξεσκεπάσει και θα παραδώσει στην κρίση της δικαιοσύνης τα στελέχη αυτά.
Αποδείξεις υπάρχουν. Το αν έχουν δικονοµική ή όχι αξία δεν µας ενδιαφέρει καθόλου. Έχουν ηθική αξία, αφού µπορούν να καταδείξουν την απαράδεκτη συµπεριφορά και δράση κάποιων.
Κάποιων που έχουν την εντύπωση ότι µπορούν να ασχηµονούν χωρίς συνέπειες.
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΑΚΕ – ΕΛΤΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Οικονόµου Νεκτάριος Κανδαράκης

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ ΔΑΚΕ- ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Οκτώβριος 2021

(Visited 1 times, 3 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS