Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο

elta-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τρίωρης στάσης εργασίας για την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 από 12.00 έως 15.00.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η      ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

Της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στα ΕΛΤΑ με την επωνυμία «Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛ.Τ.Α. Αθήνας και Νομού Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αρ. 11-15 (α’ όροφος) όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΚΑΤΑ

Της Διοίκησης του Οργανισμού με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φραγκούδη, αρ. 11 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
 2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
 3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών και με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Σ.Τ.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αρ.11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

***************

Κύριοι,

Ως καλώς γνωρίζετε, συνιστούμε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στα ΕΛ.Τ.Α. και ως σκοπό φέρει την προστασία των εργασιακών τους συμφερόντων, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη μας ανέρχονται περίπου σε 1.000 εργαζομένους.

 

Το τελευταίο διάστημα, με περισσή έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η Διοίκηση των ΕΛ.Τ.Α. επιχειρεί με μονομερείς ενέργειες να καταστρατηγήσει θεσπισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων και να επιβάλει μονομερώς βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας και αμοιβής τους. Μολονότι, επανειλημμένα το σωματείο μας έχει προσπαθήσει να έρθει σε συνεννόηση με τους Διοικούντες του ΝΠΙΔ, η Διοίκηση των ΕΛ.Τ.Α. επιδεικνύει αδιάφορη στάση, κωφεύοντας στις προτάσεις της εργατικής πλευράς, αντιδρώντας με διώξεις συνδικαλιστών του Σωματείου.

Υπενθυμίζεται ότι η μία και μοναδική μεταξύ μας συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε προσφάτως, απέβη άκαρπη, εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσης του Γενικού Διευθυντή Ταχυδρομικών Λειτουργιών των ΕΛ.Τ.Α.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι ανοιχτά έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρία τους σε σχέση τόσο με τη μη σύννομη ανάθεση εκτέλεσης διανομής σε αστελέχωτους τομείς της υπηρεσίας, εκτός των δικών τους αρμοδιοτήτων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που εδώ και αρκετό καιρό απλόχερα μοιράζει η Διοίκηση για προσλήψεις προκειμένου να καλύψει τα οργανικά κενά και για να χορηγούνται οι κανονικές άδειες με αντικατάσταση, όχι μόνο δεν έχει υλοποιήσει έστω και ένα μέρος των δεσμεύσεών της αλλά με την τακτική της έχει οδηγήσει την κατάσταση σε αδιέξοδο.

Οι παραινέσεις και οι προτάσεις μας για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος εδώ και καιρό έπεσαν στο κενό. Τα υφιστάμενα κενά στη διανομή αλλά και τα νέα τα οποία δημιουργούνται μέρα με την ημέρα, όχι μόνο έχουν επιβαρύνει την ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών αλλά και έχουν κάνει την εργασιακή καθημερινότητα των ταχυδρόμων αφόρητη. Οι δικαιούμενες κανονικές άδειες, καλοκαιρινές και μη, επί σειρά ετών δεν χορηγούνται σύμφωνα με τον υπηρεσιακό προγραμματισμό και κανονισμό (δηλαδή με αντικατάσταση) καταστρατηγώντας έτσι όρους Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, σχετικών αποφάσεων της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά κυρίως παραβιάζοντας κατάφωρα τη σχετική εργασιακή νομολογία.

 

Προς τούτο δε, και προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι:

 1. Οι εργαζόμενοι θα εκτελούν μόνο τον ανατεθέντα εις αυτούς τομέα και όχι οποιονδήποτε άλλο επιπλέον
 2. Σε κανέναν εργαζόμενο δεν θα χορηγείται κανονική άδεια χωρίς να πραγματοποιείται η αντικατάστασή του για το διάστημα αυτό
 3. Πραγματοποίηση προσλήψεων στο άμεσο μέλλον για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αλλά και για τη χορήγηση των αδειών.
 4. Καμία ανοχή σε τυχόν μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα της διανομής
 5. Καμία μεταστέγαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
 6. Άμεση κατάργηση του τρόπου διανομής Α’ & Β’ αλληλογραφίας ξεχωριστά στις μονάδες που εφαρμόζεται πιλοτικά (η μόνη μεταβολή είναι η αύξηση των λειτουργικών δαπανών).
 7. Όχι στην παραβίαση του Ν. 1264 και τις διώξεις συνδικαλιστών του Σωματείου.

 

ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

Με δεδομένη την ανωτέρω κατάσταση, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και επικύρωσε προγενέστερη απόφαση του ΟΜΟΦΩΝΑ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τρίωρης στάσης εργασίας για την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 από 12.00 έως 15.00.

Σας καλούμε

Όπως εντός των προσεχών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καλυφθούν άμεσα οι κενοί τομείς με προσωπικό και να προσληφθούν υπάλληλοι ώστε να χορηγηθούν οι κανονικές καλοκαιρινές άδειες 2019 με αντικατάσταση.

 

 

Προς τούτο δε, και προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων,

 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 

 1. Οι εργαζόμενοι θα εκτελούν μόνο τον ανατεθέντα εις αυτούς τομέα και όχι οποιονδήποτε άλλο επιπλέον
 2. Σε κανέναν εργαζόμενο δεν θα χορηγείται κανονική άδεια χωρίς να πραγματοποιείται η αντικατάστασή του για το διάστημα αυτό
 3. Πραγματοποίηση προσλήψεων στο άμεσο μέλλον για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αλλά και για τη χορήγηση των αδειών.
 4. Καμία ανοχή σε τυχόν μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα της διανομής
 5. Καμία μεταστέγαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
 6. Άμεση κατάργηση του τρόπου διανομής Α’ & Β’ αλληλογραφίας ξεχωριστά στις μονάδες που εφαρμόζεται πιλοτικά (η μόνη μεταβολή είναι η αύξηση των λειτουργικών δαπανών).
 7. Όχι στην παραβίαση του Ν. 1264 και τις διώξεις συνδικαλιστών του Σωματείου.

Επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος ημών.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς όσους απευθύνεται και σε όσους κοινοποιείται, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019

Με απόφαση του Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                               ΛΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(Visited 1 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS