Τι «ψήνεται» για τα ΕΛΤΑ

elta_1

Σειρά διαρθρωτικών αλλαγών προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) για τις πλειοψηφικές και μειοψηφικές συμμετοχές κρατικών εταιρειών που έχουν μεταφερθεί στο φορέα, ο οποίος έχει ως σκοπό την αύξηση της αξίας τους.

Όπως γράφει το Capital: Οι πιο βασικές συμμετοχές του χαρτοφυλακίου της εταιρείας αφορούν την ενέργεια (ΔΕΗ), την ύδρευση (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), τις αστικές συγκοινωνίες (ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του), τα ΕΛΤΑ και την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου.

Τα ΕΛΤΑ, που διαθέτουν προσωπικό 6.418 εργαζομένων, «υποφέρουν” από δραστική συρρίκνωση εσόδων, ενώ η βιωσιμότητα διατηρήθηκε λόγω σημαντικών περικοπών του μισθολογικού κόστους που εκτιμάται σε περίπου 41% από το 2010. Οι ταμειακές ροές είναι αρνητικές και για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα απαιτείται και η αύξηση του δανεισμού. Ακόμη, τα ΕΛΤΑ αδυνατούν ακόμη να διαχειριστούν την περαιτέρω απώλεια πελατών και όγκου έργου, εξαρτώνται από μεγάλους πελάτες με εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας και έχουν χαμηλή διείσδυση στο δέμα και courrier όταν οι μεγαλύτεροι παίκτες είναι εγχώριοι και όχι διεθνείς/ πολυεθνικές εταιρείες.
Η είσπραξη απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, η βελτιστοποίηση απασχολούμενου κεφαλαίου, η επανεξέταση μισθολογικού κόστους / αριθμού εποχικών υπαλλήλων, ο σχεδιασμός προγράμματος εθελούσιας εξόδου, η ολοκλήρωση υλοποίησης υπηρεσίας Express με στόχευση στη μαζική αγορά Courier-Express-Parcels (CEP) και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.

 

Όπως αναφέρει το metaforespress.gr

Σύμφωνα με την ΕΕΣΥΠ, η ελληνική ταχυδρομική αγορά συρρικνώνεται με τις ταχυμεταφορές να καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο. Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν καταφέρει να αποκομίσουν μεγάλο μερίδιο στις Ταχυμεταφορές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο όγκος αλληλογραφίας έχει υποστεί σημαντική μείωση. Ταυτόχρονα, ο όγκος δεμάτων και ταχυμεταφορών παρουσιάζει αντίθετη πορεία στην πλειοψηφία των χωρών, λόγω της σημαντικής ανάπτυξης που παρατηρείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Διεθνώς, οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των βασικών τους δραστηριοτήτων, με στροφή στη μεταφορά δεμάτων αλλά και με επέκταση σε νέες δραστηριότητες.

Αντίστοιχα, οι ρυθμιστικές αρχές αρκετών χωρών έχουν ήδη οδηγηθεί σε ελάττωση των απαιτήσεων από τους Φορείς Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.

Τέλος, εντοπίζεται διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, πετυχαίνοντας σημαντικά κέρδη (πχ. “track & trace”, αυτοματοποιημένες λειτουργίες ταξινόμησης κα.).

Σύνοψη ενδεικτικών προτεινόμενων ενεργειών για τα ΕΛΤΑ

Για τα ΕΛΤΑ, προτείνεται εξορθολογισμός λειτουργίας, δαπανών και αξιολόγηση και επανασχεδιασμός οργανωτικού και επιχειρησιακού μοντέλου.

Επίσης, αξιοποίηση ωφελειών από στρατηγικές συμμαχίες, βάσει στόχων και δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας.

Εφαρμογή συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΛΤΑ αλλά και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

Εφαρμογή καινοτομιών με χρήση νέων τεχνολογιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΕΛΤΑ.

Εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού αναφορικά με τους στόχους του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΕΣΥΠ αλλά και των ΕΛΤΑ.

Στοχοθέτηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και των ευρωπαϊκών τάσεων, το οποίο συνδέεται και με τους όρους παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Γενικότερη βελτίωση αποδοτικότητας με συγκεκριμένες δράσεις στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς αλλά και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες.

(Visited 3 times, 3 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS