Πλήρης αδυναμία της Διοίκησης

kd

Από ανάθεση σε ανάθεση πηγαίνει η Διοίκηση.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) προκηρύσσουν ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 135.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως 15/01/2018.

Και εάν καταλάβατε, καταλάβατε….

(Visited 514 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS