Πιέσεις έως την ΕΕ θα ασκήσουν τα ΕΛΤΑ για την αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας

elta-735×459

Σε… μονόδρομο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ καθίσταται η εξόφληση των οφειλών από την Καθολική Υπηρεσία.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, η εταιρεία κατέβαλε προσπάθεια στο θέμα της είσπραξης των απαιτήσεων από την Καθολική Υπηρεσία και η οποία οδήγησε στην είσπραξη 45 εκατ., έναντι των οφειλών των ετών 2013 – 2015, γεγονός που βοήθησε σημαντικά στην τόνωση της ταμειακής ρευστότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων και στο «κλείσιμο» του θέματος με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Επίσης, η εταιρεία ξεκίνησε διαδικασίες, προς το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού των 82,9 εκατ. από το συνολικά εγκεκριμένο ποσό των 127,9 εκατ., από την ΕΕΤΤ, για τις χρήσεις 2013-2015, τονίζοντας ότι αυτή κατέχει ζωτική σημασία για τον προγραμματισμό των ταμειακών ροών της.

Μάλιστα, τα ΕΛΤΑ, πιθανότατα μέσω του υπουργείου, προτίθενται να κοινοποιήσουν όλα τα αναγκαία στοιχεία στην ΕΕ, από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, όπως επαληθεύτηκε από την αρμόδια εποπτική Αρχή (ΕΕΤΤ) για τα έτη 2013, 2014 και 2015, συνιστά αντιστάθμιση συμβατή με το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων. Αντίστοιχες διαδικασίες θα ακολουθηθούν και για τα έτη 2016 και 2017.

Σημειώνεται ότι υπέρ της διεκδίκησης της αποζημίωσης της Καθολικής Υπηρεσίας έχει ταχθεί και το υπερΤαμείο, στον οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ.

Φ. Φωτ.

metaforespress.gr

(Visited 1 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS