Εξώδικο στη Διοίκηση για το θέμα της διανομής

elta-

Διαβάστε το εξώδικο που έστειλε σήμερα το Σωματείο Ταχυδρόμων Αθήνας και Νομού Αττικής στη Διοίκηση για το μεγάλο θέμα της διανομής.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛ.ΤΑ. Αθήνας & Ν. Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 11 – 15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

                                                                ΚΑΤΑ                    

Της Διοίκησης του οργανισμού με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από:

  1. Κα Σταυράκη Ευφροσύνη (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ)
  2. Κο Ζαρολιάγκη Ιωάννη (Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ).

 

Όπως άριστα γνωρίζετε, κατά την 15η Ιανουαρίου 2018 εγκρίνατε κατά πλειοψηφία, αλλά χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Σωματείο μας, την εισήγηση «Υλοποίηση Προγράμματος Δράσης (Action Plan) – Νέο Μοντέλο Παραγωγής (σε Διαλογή – Διαβιβάσεις – Διανομή)». Για το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο είχαμε ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις και διαφωνίες μας, αφού δεν αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου που να έχει προκύψει κατόπιν σοβαρής μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων και σαφών και επικαιροποιημένων στόχων, κατά τρόπο που τελικά να κατευθύνεται περισσότερο στην αποδιοργάνωση παρά στην αναδιοργάνωση του Οργανισμού.  Ειδικότερα, στις προβλεπόμενες δράσεις του ως άνω επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναδιοργάνωση της παραγωγικής λειτουργίας, με νέο σχεδιασμό για τις φάσεις της περισυλλογής, της διαλογής, της μεταφοράς και της διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, καθώς, επίσης, και η υλοποίηση δράσεων αναδιάρθρωσης της εταιρείας με προσανατολισμό σε υπηρεσίες δεμάτων, μικροδεμάτων και των υπηρεσιών express και αντικαταβολής. Η μη εξειδίκευση όλων των απαραίτητων δράσεων σε ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο από εσάς ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΕΝΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ήδη με την παρούσα εκφράζουμε την βαθιά και έντονη αποδοκιμασία μας για το γεγονός ότι ο καινούργιος τρόπος διανομής που εισάγεται με το ως άνω επιχειρησιακό σχέδιο δεν αποτελεί προϊόν συγκεκριμένης και εξειδικευμένης μελέτης που να έχει προκύψει με διαβούλευση, ενώ κατατείνει ευθέως στη μείωση των θέσεων εργασίας. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου συνδέεται αναπόσπαστα με την εντατικοποίηση των όρων εργασίας, κυρίως δε με τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας. Η εφαρμογή του θα οδηγήσει νομοτελειακά στην υποβάθμιση και απαξίωση του ζωτικής φύσεως κοινωνικού αγαθού της διανομής απειλώντας την ίδια τη βιωσιμότητα και λειτουργία του Οργανισμού. Και αυτό διότι οι σημαντικές ανατροπές που απεργάζεται στο επίπεδο των μονάδων διανομής δεν αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης, σχεδιασμένης και επεξεργασμένης μελέτης ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου στερείται παντελώς νομιμότητας για το λόγο αυτό, αφού αποτελεί προϊόν αποσπασματικών και μονομερών ενεργειών από μέρους σας κατά παράκαμψη του Σωματείου μας και ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, όπως ρητά απαιτεί ο νόμος.

Επειδή η υλοποίηση του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί μη σύννομη ενέργεια, αφού αντιστρατεύεται αφενός μεν την εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία του Οργανισμού αφετέρου δε τα εργασιακά συμφέροντα των μελών μας.

Επειδή το ως άνω επιχειρησιακό σχέδιο και το Νέο Μοντέλο Διανομής που εισάγει στερούνται παντελώς νομιμότητας, αφού δεν αποτελούν προϊόν προηγούμενης διαβούλευσης με το Σωματείο μας.

Επειδή η απόφασή σας αυτή κάθε άλλο παρά συνιστά αναδιοργάνωση του Οργανισμού, δεδομένου ότι κατατείνει στην πλήρη απαξίωση του κοινωνικού αγαθού της διανομής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

  1. Όπως προβείτε πάραυτα στην απόσυρση της εφαρμογής του ως άνω Προγράμματος Δράσης – Νέου Μοντέλου Διανομής στις συγκεκριμένες μονάδες που έχουν λάβει ήδη εντολή.
  2. Όπως παραλείψετε στο μέλλον την εφαρμογή του Προγράμματος αυτού σε οποιαδήποτε άλλη Μονάδα Διανομής.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως συμμετάσχετε σε διάλογο με τη νέα διοίκηση του Σωματείου μας, όπως αυτή θα έχει προκύψει κατά τις αρχαιρεσίες του, αναφορικά με τα θέματα της διανομής.

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από 1. Κα Σταυράκη Ευφροσύνη (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ και 2. Κο Ζαρολιάγκη Ιωάννη (Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ). προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

 

          Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018   

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

(Visited 2 times, 2 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS