Διαστάσεις χιονοστιβάδας για τα ΕΛΤΑ το θέμα της ΔΕΗ

bomb

Κάθε μέρα που περνά η Διοίκηση αδυνατεί να δώσει λύση στο θέμα της ΔΕΗ, εκθέτοντας τον οργανισμό και στερώντας του πολύτιμα έσοδα όχι μόνο σήμερα αλλά και στο διηνεκές. Η ζημιά που αφήνει η σημερινή Διοίκηση είναι μια αρνητική κληρονομιά που θα βαραίνει τον οργανισμό. Οι πελάτες που χάνονται σήμερα πολύ δύσκολα θα επιστρέψουν. Θα πρέπει να αποτιμηθεί αυτή η ζημιά.

Οι απαράδεκτοι επιφανειακοί σχεδιασμοί της Διοίκησης έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;

—-

Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την υπόθεση της παρακράτησης χρημάτων των καταναλωτών που πλήρωσαν τους λογαριασμούς ρεύματος μέσω ταχυπληρωμής στα ΕΛΤΑ. Η ΡΑΕ χαρακτηρίζει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ως «μείζον” και «ανεπίτρεπτο” και επιφυλάσσεται για περαιτέρω κυρώσεις. Πάντως για τις περιπτώσεις που οι καταναλωτές λόγω της παρακράτησης των χρημάτων από τα ΕΛΤΑ, έχασαν την έκπτωση που δικαιούνται ή ακόμη χειρότερα τους διακόπηκε το ρεύμα η ΡΑΕ μέσω της επιστολής που έστειλε σε όλους τους προμηθευτές ζητεί να τους επιστραφεί η έκπτωση και ταυτόχρονα τονίζει ότι θα πρέπει να αποζημιωθούν όσοι πελάτες τους κόπηκε το ρεύμα ενώ είχαν πληρώσει τους λογαριασμούς τους. Συγκεκριμένα με την επιστολή της η ΡΑΕ ζητεί τα εξής:

  • Να προβούν άμεσα σε οριστική επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή των καταναλωτών με σκοπό την αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας τους.
  • Να προβούν σε αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που πρόκειται να λάβουν οι θιγόμενοι καταναλωτές και ο οποίος θα εκδοθεί από την 21η Μαΐου και μετά και θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική επισήμανση για τη διόρθωση αυτή.
  • Εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις καταναλωτών που υπέστησαν, αδικαιολόγητα, διακοπή ρεύματος εξαιτίας των ανωτέρω, να προβλέψουν κατάλληλα μέτρα αποζημίωσης των καταναλωτών. Τα μέτρα θα κοινοποιηθούν στη ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ημερών από σήμερα, για την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.
  • Να προβούν, εντός 24 ωρών, σε δημόσια ανακοίνωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ενημέρωση των καταναλωτών για τον κατά τα ανωτέρω 1 έως 3 σημεία αντιμετώπισης του ζητήματος.
  • Να ενημερώσουν της ΡΑΕ εντός δέκα (10) ημερών για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί σύμφωνα με την παρούσα.

Όπως αναφέρει ο Ρυθμιστής, εξετάζεται «περαιτέρω και ενδελεχώς το ζήτημα και ιδίως τα αίτια που οδήγησαν στην ανεπίτρεπτη αυτή δυσλειτουργία, ώστε να ασκήσει προσηκόντως τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητές της για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή και την επιβολή κυρώσεων, εφόσον απαιτηθεί”.

(Διαβάστε περισσότερα)

 

Από την πλευρά της η ΔΕΗ διευκρινίζει τα εξής:

Πληρωμές λογαριασμών μέσω ΕΛΤΑ

Τον τελευταίο περίπου χρόνο έχει ανακύψει πρόβλημα με τις εξοφλήσεις των λογαριασμών πελατών της ΔΕΗ μέσω ΕΛΤΑ λόγω αστοχιών της εταιρείας αυτής.

Πρόβλημα το οποίο κατά καιρούς εμφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο οξυμένο και τελευταία έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Συνεπείς πελάτες της ΔΕΗ ταλαιπωρούνται, ενώ και η ίδια η Επιχείρηση υφίσταται οικονομικές και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η προσέλευση στα καταστήματά της με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στην εξυπηρέτηση αλλά και στο προσωπικό.

Η ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να επιλύσει το πρόβλημα με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πελατών της και βέβαια την προάσπιση των συμφερόντων της, εξαντλώντας παράλληλα τα περιθώρια διαλόγου και καλής θέλησης έναντι μιας εμβληματικής επιχείρησης όπως τα ΕΛΤΑ. Ελπίζουμε ότι με την παρέμβαση όλων των αρμοδίων πλευρών το πρόβλημα θα διευθετηθεί σύντομα.

Τονίζεται ότι τα ΕΛΤΑ, βάσει νόμου και διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια είναι «εισπρακτικό ίδρυμα». Αυτό σημαίνει ότι εισπράττει αυτοδίκαια τους λογαριασμούς και της ΔΕΗ, όπως και άλλων φορέων χωρίς να χρειάζεται ειδική σύμβαση προς τούτο.

Από το πρώτο διάστημα που προέκυψε το πρόβλημα η ΔΕΗ μερίμνησε ώστε οι πελάτες της να μην υφίστανται καμία οικονομική ζημιά. Έτσι με την προσκόμιση στα καταστήματά μας της απόδειξης πληρωμής μέσω ΕΛΤΑ, το θέμα τακτοποιείται οπότε αφενός δεν γίνεται διπλή χρέωση και αφετέρου διατηρείται η έκπτωση συνέπειας 15%, η οποία εμφανίζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Εναπόκειται στους ίδιους τους πελάτες μας να επιλέγουν τα ΕΛΤΑ ή όποιον άλλο φορέα επιθυμούν για την εξόφληση των λογαριασμών τους.

Από την πλευρά μας τους συστήνουμε και τους καλούμε να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-pos, χωρίς χρέωση, και βέβαια με απόλυτη σιγουριά και χωρίς καμία ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, ζητάμε συγνώμη από τους συνεπείς πελάτες μας για την ταλαιπωρία που υφίστανται, και τους καλούμε να προσέρχονται στα καταστήματά μας με κατανόηση και βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα τακτοποιηθεί.

Τέλος, συλλογική αγωγή υπέρ καταναλωτών ρεύματος από την ΔΕΗ που πλήρωσαν τους λογαριασμούς στα ΕΛΤΑ, χωρίς ωστόσο τα απαιτούμενα ποσά να αποδοθούν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, προτίθεται να ασκήσει το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), τη στιγμή που και ο Συνήγορος του Καταναλωτή απέστειλε επιστολή για το ίδιο ζήτημα σε ΕΛΤΑ και ΔΕΗ, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), με ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι προτίθεται να ασκήσει συλλογική αγωγή «υπέρ των καταναλωτών ρεύματος από την ΔΕΗ που πλήρωσαν τους λογαριασμούς τους έγκαιρα και με την συμφωνία της σχετικής έκπτωσης που συμφωνήθηκε».

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι τα ΕΛΤΑ οφείλουν να τους αποζημιώσουν και η ΔΕΗ οφείλει αμέσως και όχι αργότερα να ρυθμίσει το υπόλοιπο και να αποδώσει την έκπτωση που συμφωνήθηκε, με βάση ότι έχει λάβει γνώση σχετικά με την πληρωμή από τα ΕΛΤΑ.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τα ΕΛΤΑ και τη ΔΕΗ, η καθυστέρηση απόδοσης από τα ΕΛΤΑ των ποσών που εισπράχθηκαν για λογαριασμούς της ΔΕΗ, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της «έκπτωσης συνέπειας» (15%) που χορηγείται στον καταναλωτή σε περίπτωση έγκαιρης εξόφλησης, καθώς και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Οι καταναλωτές, αν και διαθέτουν τις αποδείξεις εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών τους – και παρότι έχουν πληρώσει και σχετική προμήθεια στα ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες τους, ώστε να διασφαλίσουν το εμπρόθεσμο της εξόφλησης του λογαριασμού τους – επωμίζονται τις δυσμενείς συνέπειες ενός προβλήματος που αφορά τις σχέσεις της ΔΕΗ με έναν από τους επίσημους συνεργάτες της, τονίζει η ανεξάρτητη αρχή.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS