Ανακοίνωση

kda

Συναδελφισσες και συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛ.ΤΑ Αθήνας και Ν.Αττικής συνεδρίασε εκτάκτως τη Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την εκτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης στο χώρο της διανομής μετά τη κατάθεση εκ μέρους της Διοίκησης νέας πρότασης όπου συμπεριλαμβάνει τους όρους που έθεσε το Σωματείο:

Δηλαδή υπολογισμός χρόνου επίδοσης μικροδεμάτων, υπολογισμός χρόνου σκαναρίσματος αντικειμένων ειδικής διαχείρισης και υπολογισμός επιπρόσθετου χρόνου επίδοσης αντικειμένων ειδικής διαχείρισης Τραπεζών.

Yπενθυμίζουμε ότι κατά την προηγηθείσα συνάντηση των θεσμοθετημένων επιτροπών γραφείων διανομής που πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 η νέα -υπό διαπραγμάτευση- πρόταση έγινε αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας, υπό την προϋπόθεση να καλυφθούν τα κενά που προκύπτουν με προσωπικό ταυτόχρονα με την εφαρμογή των νέων δεδομένων, καθώς και να χορηγηθούν οι κανονικές άδειες με αντικατάσταση, με ταυτόχρονη ισοκατανομή σε κάθε μονάδα διανομής.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την εκπεφρασμένη βούληση των συναδέλφων κατά την Έκτακτη Συνεδρίαση του αποφάσισε τα ακόλουθα:

Σε όσες μονάδες διανομής οι συνάδελφοι αποδέχονται τη πρόταση (μέσω της συνέλευσης τους) η διαδικασία εφαρμογής θα προχωρήσει υπό τον απαράβατο όρο της ταυτόχρονης κάλυψης των κενών τομέων που προκύπτουν με προσωπικό, ισοκατανομή και χορήγηση των καλοκαιρινών αδειών με αντικατάσταση.

Σε όσες μονάδες διανομής οι συνάδελφοι απορρίψουν τα νέα δεδομένα (μέσω της συνέλευσης τους) ξεκινά άμεσα η διαδικασία νέας χαρτογράφησης  των συγκεκριμένων μονάδων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ήδη –έγκαιρα- έχει καταθέσει το Σωματείο στη Διοίκηση  με το υπ’αριθ:36/26 Απριλίου 2017 έγγραφό (ομόφωνη απόφαση).

Σας διευκρινίζουμε για την πληρέστερη ενημέρωση σας ότι η παραπάνω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία  (9 ΝΑΙ, 4  ΟΧΙ).

Ωστόσο, τόσο η ΔΑΚΕ όσο και η Αγωνιστική ενότητα κατέθεσαν κατά τη διάρκεια του έκτακτου Διοικητικού συμβουλίου δικές τους προτάσεις οι οποίες ετέθησαν  προς ψηφοφορία.

Και συγκεκριμένα, η ΔΑΚΕ κατέθεσε την εξής πρόταση:

Κάλυψη των υπαρχόντων κενών τομέων με προσωπικό και έναρξη χαρτογράφησης.

Καμία θέση εργασίας χαμένη.  Πρόσληψη προσωπικού για άδεια.

Η πρόταση αυτή απερρίφθη καθώς έλαβε 3 ΝΑΙ, δηλαδή όσα και τα μέλη της ΔΑΚΕ και 10  ΌΧΙ.

Η  Αγωνιστική ενότητα επίσης κατέθεσε τη δική της ξεχωριστή πρόταση

Και συγκεκριμένα :

Κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, με ταυτόχρονη πρόσληψη εποχικού προσωπικού με αποκλειστική απασχόληση στην αναπλήρωση των κανονικών αδειών. Με ταυτόχρονο αίτημα γενικής συνέλευσης

Η πρόταση αυτή έλαβε 1 ΝΑΙ (Αγωνιστική Ενότητα) 12 ΌΧΙ και απορρίφθηκε.

 

Θεωρούμε υποχρέωση να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι χειρισμοί μας και οι διαπραγματεύσεις έχουν ένα και μοναδικό στόχο:

Τη διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, των θέσεων εργασίας,  του ωραρίου και του κανονισμού λειτουργίας της διανομής.

 

Το ΔΣ με υπευθυνότητα και λαμβάνοντας υπόψιν τα τεράστια προβλήματα των ΕΛΤΑ θα συνεχίζει να αγωνίζεται για το κοινό μας συμφέρον.

Το    Δ.Σ

(Visited 1.201 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS