Ένας σύμβουλος ακόμη;

Elta 1

Σύμβουλο για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ απέκτησαν τα ΕΛΤΑ.

Η αλήθεια είναι ότι με ευθύνη των Διοικήσεων, τα ΕΛΤΑ έχουν μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχουν χάσει το τρένο σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων που ο ανταγωνισμός πολύ πιο ευέλικτα αξιοποιεί.

Η πρόσληψη συμβούλου είναι μια επιλογή, αρκεί να αξιοποιηθεί και η τεχνογνωσία που ήδη υπάρχει στα ΕΛΤΑ και στο τέλος της σύμβασης να γίνει ένας απολογισμός του αποτελέσματος. Διότι έχουμε χορτάσει από συμβούλους που συμβουλεύουν τα αυτονόητα αλλά δεν λαμβάνουν μια τόσο «αυτονόητους μισθούς».

Διαβάζουμε στο metaforespress.gr:

Σύμβουλο για τη χρηματοδότηση έργων, στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία, ειδικά στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, απέκτησαν τα ΕΛΤΑ.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν σε:

-Ωρίµανση των προτάσεων των ΕΛΤΑ για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020,

-Εξειδίκευση των εγκεκριµένων από τη ΓΓΤΤ προτάσεων έργων των ΕΛΤΑ για χρηµατοδότηση,

-Υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης επιλεγµένων προτάσεων έργων,

-Υποστήριξη της εταιρείας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηµατοδότησης επιλεγµένων προτάσεων έργων, καθώς και στο χρονικό διάστηµα έως και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων των αρµόδιων υπηρεσιών.

 

(Visited 3 times, 3 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS